4 i 5 listopada – obiady w pałacowej atmosferze

4 i 5 listopada – obiady w pałacowej atmosferze

Zapraszamy na jesienne obiady do Małkowa.