Zakończenie prac w parku – II etap projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi

Zakończenie prac w parku – II etap projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi

Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz zachowania tradycji i kultury Pałacu w Małkowie zrealizowała projekt „Wykonanie prac pielęgnacyjno – zabezpieczających na terenie parku w Małkowie – II etap”. Całkowity koszt projektu wyniósł 87588,00, dofinansowanie WFOŚiGW wyniosło 77868,00.

Przed nami kolejne etapy rewitalizacji parku.

Fundacja Pałacu w Małkowie zakończyła II etap prac przy drzewostanie zabytkowym.