Regulamin płatności online.

Regulamin płatności oraz rezerwacji miejsca noclegowego na stronie www. malkow.pl

Słowniczek pojęć:

Regulamin –  regulamin określa warunki sprzedaży miejsc noclegowych za pomocą systemu rezerwacji online oraz płatności za zamówienie.

Firma – Leszek Kudlik Pałac w Małkowie, Małków 97, 98-290 Warta

Dane rejestrowe – NIP: 772 000 89 73

Strona internetowa – strona internetowa  www.malkow.pl

Kupujący – osoba , która dokonała rezerwacji miejsca noclegowego on-line.

 

 

 1. Sprzedaż miejsc noclegowych prowadzi firma Leszek Kudlik Pałac w Małkowie, Małków 97, 98-290 Warta o numerze identyfikacji podatkowej: NIP: 772 000 89 73
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur rezerwacji miejsc noclegowych:
 3. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
 4. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
 5. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji noclegu  on-line, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się stopce strony .  Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.
 6. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.
 7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 8. Właściciel obiektu  nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 9. Ceny noclegów lub pokoi zawarte na stronie internetowej zawierają podatek VAT.
 10.  Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
 11. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji obiektu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@malkow.pl podając dane do faktury VAT, lub zgłosić osobiście w recepcji obiektu. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w recepcji obiektu.
 12. Firma zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży miejsc noclegowych przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 13. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 14. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@malkow.pl
 15. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.
 16. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 17. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 18. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez obiekt  danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży miejsc noclegowych, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez obiekt.
 19. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 20. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji obiektu.
 21. Firma świadczy usługi hotelarskie zgodne z postanowieniem regulaminu.
 22. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.malkow.pl  w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 23. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.malkow.pl  .Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 24. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.malkow.pl oraz w recepcji obiektu.