Krąg Kobiet w Małkowie

Krąg Kobiet w Małkowie

Od kilku miesięcy zwołuję Krąg Kobiet w Małkowie. Jestem bardzo wdzięczna za te spotkania z kobiecą energią, zrozumieniem i wsparciem. Dziękuję, że tworzymy ten Krąg!

Najbliższe spotkanie odbędzie się 2 września o godz. 18.00. Spotkania są bezpłatne.

Dołącz do spotkań kobiet, zapraszamy!