18 i 19 grudnia – obiady w Pałacu w Małkowie

18 i 19 grudnia – obiady w Pałacu w Małkowie